Chính Sách Bảo Mật

Thu thập thông tin: Bj38 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Thông tin được thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin tài khoản.

Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để quản lý tài khoản, cung cấp dịch vụ, và liên hệ với người dùng về các thông tin quan trọng.

Bảo mật thông tin: Bj38 cam kết bảo mật thông tin cá nhân và sử dụng biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép.

Chính Sách An Toàn & Trách Nhiệm

Tuân thủ pháp luật: Bj38 tuân thủ các quy định và pháp luật liên quan đến hoạt động cá cược và trò chơi trực tuyến.

Hạn chế tuổi: Bj38 chỉ dành cho người dưới 18 tuổi với sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Kiểm soát rủi ro: Người chơi nên tự kiểm soát việc đặt cược và sử dụng dịch vụ trên Bj38. Chúng tôi khuyến nghị việc đặt giới hạn cho tài khoản cá nhân để đảm bảo trải nghiệm trò chơi là một hoạt động giải trí hợp lý.